vineri, 17 ianuarie 2014

Infractiuni de munca
Se considera infractiuni si se dispune urmarirea penala in urmatoarele cazuri semnalate de catre inspectorii de munca: 

 • Neluarea vreuneia dintre masurile prevazute de dispozitiile legale referitoare la protectia muncii, de catre persoana care are îndatorirea de a lua aceste masuri la locul de munca, daca prin aceasta se creeaza un pericol iminent de accidentare sau de îmbolnavire profesionala.

  - se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda potrivit art.35 din Legea protectiei muncii nr.90/1996 republicata 

 • Neluarea vreuneia dintre masurile prevazute de dispozitiile legale referitoare la protectia muncii, de catre persoana care are îndatorirea de a lua aceste masuri la locurile de munca ce prezinta un pericol deosebit, daca prin aceasta se creeaza posibilitatea producerii unui accident de munca sau de îmbolnavire profesionala. 

  - se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda potrivit art.36 din Legea protectiei muncii nr.90/1996 republicata.

 • Nerespectarea de catre orice persoana a masurilor stabilite cu privire la protectia muncii, daca prin aceasta se creeaza un pericol iminent de accidentare sau de îmbolnavire profesionala.

  - se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda potrivit art.37 din Legea protectiei muncii nr.90/1996 republicata

 • Nerespectarea de catre orice persoana a masurilor stabilite cu privire la protectia muncii la locurile de munca ce prezinta un pericol deosebit, daca prin aceasta se creeaza posibilitatea producerii unui accident de munca sau de îmbolnavire profesionala. 

  - se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda potrivit art.38 din Legea protectiei muncii nr.90/1996 republicata 

 • Repunerea în functiune a instalatiilor, masinilor si utilajelor anterior eliminarii tuturor deficientelor pentru care s-a dispus oprirea acestora.

  - se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda potrivit art.39 din Legea protectiei muncii nr.90/1996 republicata 

  Daca aceste fapte au fost savârsite din culpa, minimul si maximul special al acestor pedepse se reduc la jumatate !

 • Încalcarea repetata de catre angajator a obligatiilor referitoare la încadrarea în munca a persoanelor, precum si la transmiterea obligatorie a unor date catre Inspectoratul Teritorial de Munca prin care s-a urmarit acordarea unor venituri sub nivelul salariului minim garantat pe tara, precum si sustragerea de laplata obligatiilor privind plata contributiilor la fondul de asigurari sociale sau la plata ajutorului de somaj. 

  - se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda, potrivit art.19 din Legea nr.130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor încadrate în munca, cu modificarile ulterioare.

 • Încasarea de catre angajator de la salariati a contributiei datorate, potrivit legii pentru pensia suplimentara, a contributiei de 1% datorate Fondului pentru plata ajutorului de somaj, precum si a contributiei datorate pentru asigurarile sociale de sanatate si nedepunerea acestora în termen de 15 zile în conturile stabilite potrivit reglementarilor în vigoare. 

  - se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 6 luni sau cu amenda potrivit art.20 din Legea nr.130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor încadrate în munca, cu modificarile ulterioare.


SURSA:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu