miercuri, 15 ianuarie 2014

De cand se calculeaza cele 15 zile in care poti contesta un proces-verbal de contraventie?


Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, printr-o hotarare publicata marti, 23 iulie 2013, cum se calculeaza termenul de 15 zile in care se poate contesta un proces-verbal de contraventie. Decizia ICCJ vine dupa ce, la finalul lunii aprilie, Procurorul General al Romaniei ceruse Instantei supreme, printr-un recurs in interesul legii, pronuntarea unei hotarari prin care sa se asigure interpretarea unitara a prevederilor legale in materie, in conditiile in care instantele le aplicau diferit.



Decizia ICCJ nr. 10/2013 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 450 din 23 iulie 2013 si admite recursul in interesul legii inaintat de Procurorul General al Romaniei.

Practic, prin aceasta hotarare, Instanta suprema a clarificat cum se calculeaza termenul de 15 zile in care un contraveninent poate contesta procesul-verbal de contraventie.

OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor stabileste la art.  31 alin. (1) ca:
Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia.

Referitor la modalitatile de comunicare ale procesului-verbal de contraventie, acelasi act normativ prevede la art. 27:
Comunicarea procesului-verbal si a instiintarii de plata se face prin posta, cu aviz de primire, sau prin afisare la domiciliul sau la sediul contravenientului.

Totusi, asa cum sunt formulate acum, prevederile legale nu sunt  suficient de clare si permit instantelor judecatoresti sa le aplice diferit. Tocmai de aceea Procurorul General al Romaniei a inaintat un recurs in interesul legii prin care solicita ICCJ pronuntarea unei decizii prin care sa se asigure interpretarea si  aplicarea unitara a legii.

O problema juridica, mai multe interpretari.  Viziunea instantelor

Procurorul General al Romaniei arata in recursul inaintat ICCJ ca unele instante considerau ca cele doua modalitati de comunicare prevazute la art. 27 din OG nr. 2/2001 (comunicare prin posta si afisarea) sunt subsidiare una fata de cealalta, comunicarea prin afisare fiind subsidiara comunicarii prin posta, cu aviz de primire.

In opinia acestor instante, comunicarea prin afisare trebuia precedata de o comunicare prin posta cu aviz de primire, iar atunci cand persoana sanctionata contraventional, desi avizata, nu s-a prezentat la oficiul postal, pentru ridicarea corespondentei ori a refuzat primirea corespondentei, autoritatea din cadrul careia face parte agentul constatator trebuie sa procedeze la comunicarea actului prin afisare la domiciliul sau sediul contravenientului.

Conform acestei interpretari, termenul de 15 zile se calculeaza in functie de data primirii efective a procesului-verbal de constatare a contraventiei si a instiintarii de plata, iar atunci cand o atare comunicare nu s-a putut realiza, cele 15 zile se raporteaza la momentul comunicarii prin afisare.

Pe de alta parte, Procurorul General al Romaniei constata in recursul in interesul legii ca, in practica, exista si instante care interpretau regementarile legale pornind de la intelesul gramatical al normei.
Astfel, in opinia acestor instante, cele doua modalitati de comunicare - posta si afisarea -  sunt alternative, fara a exista vreo ordine de preferinta intre ele, iar recurgerea la una dintre acestea este necesara si suficienta, pentru ca procedura de comunicare sa fie considerata indeplinita.

Atunci cand procedura de comunicare s-a realizat prin posta, cu aviz de primire, iar destinatarul corespondentei, desi a fost avizat, nu s-a prezentat la oficiul postal pentru ridicarea corespondentei ori a refuzat expres primirea acesteia, comunicarea a fost considerata legal indeplinita, fara a mai fi necesara indeplinirea acesteia prin afisare.

In aceasta interpretare juridica, termenul de 15 zile pentru introducerea plangerii contraventionale curgea fie de la data la care destinatarul corespondentei a fost avizat, fie de la data la care a expirat termenul de pastrare a corespondentei la oficiul postal si aceasta a fost returnata ori de la data exprimarii refuzului expres de primire, consemnata de lucratorul oficiului postal.

Interpretarea Procurorului General al Romaniei

In opinia Procurorurui General al Romaniei,  atunci cand persoana sanctionata nu a fost prezenta la intocmirea procesului-verbal sau a refuzat sa primeasca un exemplar al acestuia, precum si atunci cand sanctiunea s-a aplicat de o alta persoana sau un alt organ decat agentul constatator, cerinta comunicarii procesului-verbal si a instiintarii de plata, in scopul intreruperii prescriptiei executarii sanctiunii contraventionale, este indeplinita la data la care procesul-verbal a fost depus la oficiul postal, pentru expediere, indiferent de data la care corespondenta a ajuns la destinatar.

De asemenea, Procurorul mai preciza in recursul in interesul legii,  ca orice comunicare prin afisare este subsidiara comunicarii prin posta, cu aviz de primire.

In sustinerea opiniei sale, procurorul general arata ca, pentru a se produce efectul intreruptiv de prescriptie, este necesara si suficienta expedierea actului catre contravenient, prin posta, cu aviz de primire, aceasta reprezentand o comunicare apta a fi primita, fara a mai fi necesar sa se astepte ori sa se realizeze o primire efectiva a actului din partea destinatarului, pentru ca, mai apoi, in functie de atitudinea acestuia, sa se procedeze la afisarea actului; se considera, astfel, ca au existat diligentele necesare din partea organului constatator/sanctionator pentru conservarea dreptului de a obtine executarea sanctiunii si pentru indeplinirea obligatiei legale de comunicare.

ICCJ a transat problema. Decizia Instantei Supreme trebuie aplicata imediat

Judecatorii ICCJ au analizat recursul formulat de Procurorul General al Romaniei si l-au admis in 10 iunie 2013, prin Decizia nr. 10/2013. Potrivit hotararii ICCJ,  modalitatea de comunicare a procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei prin afisare la domiciliul sau sediul contravenientului este subsidiara celei de comunicare prin posta, cu aviz de primire.

Extras din Decizia ICCJ nr. 10/2013

Astfel, procedura afisarii procesului-verbal de contraventie la domiciliul/sediul contravenientului va fi utilizata numai in situatia in care nu s-a reusit, din diverse motive, comunicarea prin posta, cu aviz de primire.                          

Totusi, cum se stabileste momentul comunicarii procesului-verbal de contraventie, avand in vedere ca normele legale stabilesc ca "impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia"?

Pentru a clarifica problema de interpretare, instanta suprema face o distinctie intre doua situatii care pot aparea in practica.

Situatia 1: O persoana este sanctionata contraventional, este avizata prin oficiul postal ca a primit o comunicare, insa nu isi ridica coprespondenta

ICCJ este de parere ca, intr-o asemenea situatie, simpla expediere a procesului-verbal, fara ca acesta sa ajunga efectiv la destinatar, nu este conforma cu norma legala astfel, ceea ce obliga organul constatator sa faca dovada ca a comunicat procesul-verbal si ca destinatarul a primit actul.

Extras din Decizia ICCJ nr. 10/2013
Pentru o comunicare valabila, se impune deci ca organului constatator sa-i parvina „avizul de primire”, care sa faca dovada ca destinatarul a luat efectiv cunostinta de procesul-verbal de contraventie. Urmeaza, asadar, ca - in aceasta ipoteza, in care persoana sanctionata, desi avizata, prin oficiul postal, nu s-a prezentat in vederea ridicarii corespondentei - organul constatator sa apeleze la modalitatea tehnica subsidiara de comunicare, prin afisare, avandu-se in vedere ca returnarea plicului cu mentiunea „avizat”,„neavizat”, „expirat termen pastrare” nu constituie momentul de la care incepe sa curga termenul de formulare a plangerii contraventionale

Asadar, avand in vedere interpretarea ICCJ in aceasta situatie, rezulta ca termenul de 15 zile se calculeaza de la data afisarii procesului verbal la sediul sau domiciliul contravenientului.

Situatia 2: O persoana este sanctionata contraventional, este avizata prin oficiul postal, insa refuza explicit sa-si primeasca de la functionarii postali corespondenta

ICCJ precizeaza ca in aceasta situatie comunicarea procesului verbal de contraventie se considera realizata in momentul in care destinatarul refuza explicit sa isi primeasca scrisoarea cu procesul verbal, fara a mai fi necesara si efectuarea comunicarii prin afisarea publica.

Judecatorii au invocat Codul de procedura civila si au argumentat ca in situatia similara - a comunicarii prin posta a unui act de procedura - in cazul refuzului expres de primire a corespondentei, procedura se socoteste indeplinita la data consemnarii de catre functionarul postal a acestui refuz.

Astfel, conform decizie Instantei Supreme, "cerinta comunicarii procesului-verbal de contraventie si a instiintarii de plata este indeplinita si in situatia refuzului expres al primirii corespondentei, consemnat in procesul-verbal incheiat de functionarul postal".

In aceasta situatie, conform intrepretarii date de ICCJ prevederilor legale, termenul de 15 zile se calculeaza de la data la care functionarul postal consemneaza ca destinatarul a refuzat primirea corespondentei.


Foarte important! Aceasta hotarare a ICCJ este obligatorie, potrivit art. 517 alin. 4 din Codul de procedura civila. Potrivit prevederilor legale mentionate, decizia pronuntata trebuie aplicata obligatoriu de instante de la data la care a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.

sursa:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu