sâmbătă, 18 ianuarie 2014

CUM ANULEZI UN PROCES VERBAL DE AMENDA?

Multi dintre clientii mei, cand au primit diverse amenzi  nu au stiut cum pot contesta procesul verbal si, mai ales, nu au crezut ca pot avea 100% castig de cauza, asa ca au preferat sa se supuna orbeste. Pentru ca multi cunosc dreptul de a contesta si putini stiu ce anume sa conteste astfel ca m-am decis sa va dau cateva idei.


1.  Motive de anulare ale unui proces verbal


In primul rand trebuie sa specific un lucru foarte important. Toate procesele verbale se supun Ordonantei nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, cu exceptia acelora care sunt reglementate de legi speciale.


Aici vom vorbi de cele mai des intalnite procese verbale precum cele de circulatie, garda financiara, diverse autoritati ale statului - Primarii, Directii, Autoritati, precum si cele emise de Regiile de transport de persoane (RATB, CFR, etc), Administratii financiare.


Pentru a putea stabili daca un proces verbal intruneste sau nu motive de legalitate, trebuie sa cunoastem urmatoarele lucruri:


Art. 16 din Ordonanta nr. 2/2001:


(1) Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde in mod obligatoriu

-data si locul unde este incheiat; 

- numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator; 

- datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupatia si locul de munca ale contravenientului; 

- descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului in care a fost savarsita, precum si aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; 

- indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia;

- indicarea societatii de asigurari, in situatia in care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie; 

- posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, daca acesta prevede o asemenea posibilitate; 

- termenul de exercitare a caii de atac si organul la care se depune plangerea. 


(11) In cazul contravenientilor cetateni straini, persoane fara cetatenie sau cetateni romani cu domiciliul in strainatate, in procesul-verbal vor fi cuprinse si urmatoarele date: seria si numarul pasaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberarii acestuia si statul emitent. 


(2-4) Abrogat. 


(5) In cazul in care contravenientul este minor procesul-verbal va cuprinde si numele, prenumele si domiciliul parintilor sau ale altor reprezentanti ori ocrotitori legali ai acestuia. 


(6) In situatia in care contravenientul este persoana juridica in procesul-verbal se vor face mentiuni cu privire la denumirea, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal ale acesteia, precum si datele de identificare a persoanei care o reprezinta. 


(7) In momentul incheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat sa aduca la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare. Obiectiunile sunt consemnate distinct in procesul-verbal la rubrica "Alte mentiuni", sub sanctiunea nulitatii procesului-verbal. 


In conditiile in care ai citit cu atentie procesul verbal si ai constat ca unul sau mai multe dintre motivele prezentate mai sus lipsesc sau nu coincid, atunci PROCESUL VERBAL ESTE LOVIT DE NULITATE ABSOLUTA.


Ce inseamna nulitate absoluta?


Adica procesul verbal este anulat prin efectul legii, pentru cauze care nu se pot complini ulterior emiterii sale, iar efectele acestuia raman anulate, astfel contravenientul este pus in situatia anterioara sanctiunii - curat ca lacrima.


Cine stabileste nulitatea absoluta?

Instanta de judecata - judecatoria din circumscriptia careia s-a produs fapta.


2.  Ce trebuie sa verifici cand ai fost amendat


Avand in vedere dispozitiile art. 16 din Ordonanta nr. 2/2001, mentionat anterior,verifica cu extrema atentie daca:

- sunt cuprinse toate datele de identificare ale agentului constatator/inspector?

 - datele tale sunt corecte si complete?

- fapta pentru care esti sanctionat este descrisa in litere, (de exemplu " a condus autoturismul numarul

.... trecand pe culoare rosie")?

- verifica articolele in care se incadreaza fapta (rubrica fapta savarsita prevazuta de art...) si verifica daca sanctiunea aplicata coincide cu cea ce descrie fapta (rubrica "se sanctioneaza conform..."). De retinut: intre descrierea faptei in litere si incadrarea faptei intr-un articol trebuie sa existe precizie maxima, adica sa reiasa foarte clar ca fapta de a conduce autoturismul trecand pe culoare rosie, de exemplu, este cea incriminata si de art. indicat in rubrica "fapta savarsita prevazuta de art. ..." 

- verifica daca s-au trecut numele societatii de asigurare (daca este cazul), mentiunea ca se poate achita amenda in 48 de ore lucratoare, mentiunea ca se poate formula contestatie in termen de 15 zile si, nu in ultimul rand, obliectiunile tale si eventual datele despre martori sau indicarea motivului pentru care nu s-a luat niciun martor.


Art. 17 din Ordonanta nr. 2/2001

Lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar in cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei savarsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiu.


3. Cand si cum poti anula procesul verbal


Impotriva procesului verbal de amenda poti face contestatie, in termen de 15 zile calendaristice de la data comunicarii sau primirii procesului verbal.


In acest sens vei face contestatia aratand motivele de fapt si de drept pe care le contestisi le depui in dublu exemplar, insotite de doua (2) copii dupa procesul verbal, la Judecatoria unde s-a comis fapta sanctionata. Totodata arati cu cine te judeci (Organul, autoritatea, primaria, etc care a emis Procesul verbal) si care este adresa acestuia.


Totodata este OBLIGATORIU sa spui instantei ce vrei:

1. Sa anuleze procesul verbal

2. Sa te scuteasca de la plata amenzii sau, daca ai platit-o, sa ti-o restituie


Art. 31 

(1) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia.


(2) Partea vatamata poate face plangere numai in ceea ce priveste despagubirea, iar cel caruia ii apartin bunurile confiscate, altul decat contravenientul, numai in ceea ce priveste masura confiscarii.  


4. Care sunt urmarile unei actiuni de contestare  a procesului verbal


In conditiile in care ai vazut ca procesul tau verbal nu intruneste conditiile pe care le-am aratat la art. 16 din Ordonanta nr. 2/2001, atunci poti invoca EXCEPTIA NULITATII ABSOLUTE, pentru motivele descrise de mine la punctul 2 din prezentul articol.


Ce poti obtine in urma judecatii?

- anularea procesului verbal

- scutirea de plata amenzii sau restituirea ei, daca a fost platita


Ce trebuie sa mai stii?

Pe toata durata judecatii se supenda masura executarii dispozitiilor cuprinse in procesul verbal. Adica... esti scutit de plata amenzii, predarea permisului de conducere, etc, pana la momentul la care instanta se pronunta irevocabil.

Nu exista decat o singura jurisdictie, nemaiexistand de anul trecut faza recursului. Solutia data de Judecatorie este irevocabila.

Nu exista taxe de timbru, actiunea fiind scutita de orice taxe de timbru.


5. Alte situatii decat cele prezentate. 


Daca ai verificat procesul verbal si totul este in regula, adica nu ai gasit niciunul dintre motivele prezentate de mine, asta nu inseamna ca nu poti incerca sa-l contesti.


Trebuie sa mai stii ca, chiar daca procesul verbal este legal, poti totusi sa beneficiezi de preschimbarea sanctiunii in avertisment, aratand ca ai avut o conduita buna si este prima situatie de acest gen, incercand sa convingi instanta ca regreti fapta sanctionata si incerci pe viitor sa dai mai multa atentie bunelor reguli.


Nu garantez reusita totala la aceste situatii, dar... e dreptul tau, poti incerca! Nu ai de unde sa stii de unde sare iepurele.


6. Termene de sanctiune.


Cand poti sa te astepti la sanctiune?


Daca ai savarsit o fapta, ai primit un control, ai fost amendat si nu ai luat procesul verbal la momentul sanctiunii, trebuie sa stii ca poti primi acasa sanctiunea in maxim 1 luna de la data faptei, dar nu mai tarziu de 6 luni de la momentul constatarii. 


Orice zi trecuta peste cele 6 luni  anuleaza procesul verbal, prin interventia prescriptiei, 

insa, constatarea prescrierii o faci tot prin intermediul instantei de judecata


Art. 25, Ordonanta nr. 2/2001 

(1) Procesul-verbal se va inmana sau, dupa caz, se va comunica, in copie, contravenientului si, daca este cazul, partii vatamate si proprietarului bunurilor confiscate. 

(2) Comunicarea se face de catre organul care a aplicat sanctiunea, in termen de cel mult o luna de la data aplicarii acesteia.  


Art. 13 

(1) Aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie in termen de 6 luni de la data savarsirii faptei. 


Foarte important!

Prezentul articol are caracter informativ general, pentru orice situatie care nu se incadreaza in cele prezentate, sau este vorba de contraventii succesive, fapte ce cad sub jurisdictie penala, ramane sa consulti un avocat. 

Totodata textele de lege indicate sunt prezentate sub rezerva actualizarii acestora la momentul la care le vei intrebuinta. 


Sursa:
http://avocatulmeu.blogspot.ro/2011/03/cum-anulam-un-proces-verbal-de-amenda.html

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu