joi, 13 februarie 2014

Amenzi radar, depasirea limitei vitezei legale

by  

politis Amenzi radar, depasirea limitei vitezei legale
Daca ati primit o amenda pentru ca ati fost surprins de aparatul radar cu o viteza peste limita legala, aflati de aici cum puteti face o contestatie cu sanse mari de castig !
INSTRUCŢIUNI PENTRU COMBATEREA RADARELOR
 1. În momentul în care poliţistul vă opreşte pentru depăşirea vitezei, la cererea dvs., el TREBUIE să aibă asupra lui şi să vă prezinte: certificatul de omologare a aparatului radar de către Biroul Român de Metrologie Legală, buletinul de verificare metrologică în termen de valabilitate respectiv 12 luni de la data efectuării verificării şi autorizaţia de operator radar pentru cel care vă încheie procesul-verbal. Lipsa oricăruia din aceste documente trebuie prevăzută de dvs. la rubrica „alte menţiuni” şi este caz de nulitate absolută a procesului-verbal.
 2. Poliţiştii nu au voie să meargă cu radarul mobil oprit şi să-l pornească atunci când dvs. sunteţi foarte aproape de el. Aparatul radar, conform normelor metrologice, are o funcţie de autotestare care se face automat la fiecare pornire a aparatului. Cât timp în partea stângă jos a fotografiei apare litera „T” aparatul radar nu şi-a terminat autotestarea şi conform normelor măsurătorile nu pot reprezenta probe pentru aplicarea legislaţiei rutiere (mai apare şi o dungă albă care este exact peste ultima cifră din viteza prevăzută pe mijlocul fotografiei). De asemenea, tot conform normelor metrologice, poliţiştii nu au voie să folosească aparatul radar scos de pe suport deoarece nu se respectă unghiul de incidenţă şi nici nu au voie sa folosească un paravan pe care să-l ridice la apropierea autovehiculului. 
 3. Aparatul radar de tip staţionar nu poate fi amplasat în apropierea unei surse puternice de radiaţii electromagnetice, adică un stâlp de radio, televiziune, telefonie mobilă sau, cel mai des, o instalaţie electrică de înaltă tensiune. Normele pentru proiectarea şi amplasarea unei locuinţe prevăd pentru evitarea poluării electromagnetice amplasarea locuinţei la cel puţin 200m de o reţea electrică de înaltă tensiune. Deci, aparatul radar trebuie să fie cel puţin la 200m de instalaţia electrică de înaltă tensiune, în afara câmpului electromagnetic. Aparatul radar staţionar are lungimea fasciculului de 400-500m. Dacă acest fascicul este îndreptat spre instalaţia electrică de înaltă tensiune în timpul măsurării ceea ce se poate determina foarte uşor din fotografie, atunci distanţa la care trebuie să fie amplasat aparatul radar staţionar creşte până la 400-500m funcţie de unghi.
 4. Dacă în fotografiile depuse în instanţă drept probe de către Poliţie apar mai multe autovehicule simultan, verificaţi în toate fotografiile distanţa dintre dvs. şi celelalte autovehicule. Daca aceasta scade de la prima fotografie la a doua, atunci nu dvs. aveaţi viteza cea mare din toate şi este clar că se încalcă normele metrologice care prevăd că măsurătorile nu pot constitui probe dacă circulă simultan mai multe autovehicule şi nu se poate determina CLAR autovehiculul vizat.
 5. Ordonanţa 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor prevede că agentul care constată contravenţia se numeşte agent constatator. Agentul constatator este şi cel care aplică sancţiunea, altfel procesul-verbal este lovit de nulitate absolută. Deci, dacă un agent constată contravenţia, dar procesul-verbal este întocmit de un alt agent (situaţia în care se transmite viteza prin staţie), procesul-verbal este nul, nu are nici o valoare şi în urma contestaţiei dvs. instanţa îl va anula, va anula şi amenda şi punctele.
 6. Ordonanţa 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor prevede că agentul constatator are obligaţia să aducă la cunoştinţa contravenientului că are dreptul de a avea sau nu obiecţiuni pe care să le înscrie la rubrica „alte menţiuni” sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal. Deci, dacă la rubrica „alte menţiuni” nu este completat nimic, atunci procesul-verbal este nul de drept şi instanţa îl va anula şi va anula şi amenda şi punctele.
 7. Camerele digitale amplasate pe drumuri nu sunt omologate de Biroul Român de Metrologie Legală (BRML) şi nu pot fi folosite pentru determinarea vitezei legale, ci doar pentru probarea unei depăşiri neregulamentare, trecerea pe roşu la semafor şi altele de acest gen. Sistemul omologat de BRML este principiul buclei inductive: în asfalt sunt amplasaţi doi senzori electromagnetici la o distanţă de 5 metri unul de celălalt. La trecerea prin dreptul primului senzor acesta imprimă autovehiculului o amprentă magnetică unică. La trecerea prin dreptul celui de-al doilea senzor acesta calculează viteza şi dacă este mai mare decât cea legală, trimite comanda către camera digitală care face fotografia din spate. Camerele care sunt prevăzute cu buclă inductivă sunt doar 6 din cele 49 amplasate până în prezent şi ele se află pe DN1 la: Balotesti, Ciolpani, Puchenii Mari, Barcanesti, Comarnic, Sinaia. Camerele digitale din oraşe niciuna nu are buclă inductivă. Se observă foarte uşor care camere au şi bucle inductive prin faptul că, pe fiecare sens, în dreptul camerelor respective lipite de asfalt, în exteriorul asfaltului, sunt două porţiuni de beton de circa 30cm/15cm, la circa 5m una de cealaltă, în care sunt încastraţi senzori.

NORMA DE METROLOGIE LEGALĂ NML 021 – 05 “Aparate pentru măsurarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor (cinemometre-radare

 • -publicată în Monitorul Oficial nr. 1102bis din 07.12.2005-
 • 1 Domeniu de aplicare
 • 1.1 Prezenta normă de metrologie legală stabileşte cerinţele metrologice şi tehnice pe care trebuie să le îndeplinească cinemometrele care funcţionează pe principiul efectului Doppler în domeniul microundelor (cinemometre radar), utilizate de poliţia rutieră la măsurarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor pe drumurile publice.Prezenta normă de metrologie legală se referă atât la cinemometrele radar care funcţionează numai în regim staţionar, cât şi la cinemometrele radar care funcţionează şi în regim staţionar şi în regim de deplasare a autovehiculului pe care sunt instalate (autovehicul de patrulare).1.2 Pentru a putea fi introduse pe piaţă, puse în funcţiune sau utilizate în măsurările de interes public, cinemometrele radar prevăzute la punctul 1.1 trebuie să îndeplinească atât cerinţele metrologice şi tehnice prevăzute în prezenta normă, cât şi cerinţele aplicabile din norma de metrologie legală NML 001-05 “Cerinţe metrologice şi tehnice comune mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”.[...]

  3.2.3 Cinemometrul, sau fiecare bloc funcţional în carcasă proprie, trebuie să fie prevăzut cu o etichetă care să conţină cel puţin următoarele inscripţionări:- tipul, seria şi anul de fabricaţie a blocului respectiv;- denumirea (sau marca comercială) firmei producătoare;
  - tipul şi seria de fabricaţie a blocurilor cu care funcţionează, în cazul în care acestea nu sunt interschimbabile;
  - marca metrologică de model (în conformitate cu specificaţiile din certificatul de aprobare de model), dacă aceasta nu este inscripţionată în alt loc.
  Aceste inscripţionări trebuie să fie marcate lizibil şi astfel încât să nu poată fi şterse.
  [...]
  3.2.6 Cinemometrul trebuie să fie prevăzut cu o funcţie de autotestare, care să poată pune în evidenţă orice defect sau dereglare funcţională, ce pot avea influenţă asupra exactităţii de măsurare.
  Această funcţie trebuie să fie activată automat la fiecare punere în funcţiune a cinemometrului, având şi posibilitatea de a fi activată manual de către operator, ori de câte ori se consideră necesar. În cazul depistării unor defecte sau dereglări funcţionale, acestea vor fi semnalate iar funcţionarea cinemometrului va fi blocată.
 • 3.3.3 [...] Discriminatorul de direcţie împreună cu alte mijloace suplimentare (cu care este dotat, prin construcţie, cinemometrul) trebuie să asigure identificarea sigură a autovehiculului a cărui viteză este măsurată şi în cazul în care acesta nu se află singur în raza de măsurare a cinemometrului. Dacă acest lucru nu este posibil, cinemometrul trebuie să anuleze rezultatul măsurării în cazul în care două sau mai multe autovehicule cu viteze diferite traversează simultan fasciculul de radiaţie.
  [...]
  3.5 Cerinţe tehnice funcţionale specifice blocului înregistrator
  3.5.1 Înregistrările efectuate trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:
  - data şi ora la care a fost efectuată măsurarea;
  - valoarea vitezei măsurate;
  - sensul de deplasare a autovehiculului;
  - faptul că a fost efectuată autotestarea (conform. 3.2.6);
  - imaginea autovehiculului, din care să poată fi pus în evidenţă numărul de înmatriculare al acestuia.
  3.5.2 Atât în cazul utilizării unui aparat de fotografiat, cât şi a unei camere de luat vederi, trebuie să fie asigurată corespondenţa dintre direcţia de propagare a fasciculului de radiaţie emis de antenă şi axa optică a aparatului de fotografiat (sau a camerei de luat vederi). Aceasta poate fi realizată printr-un sistem mecanic (permiţând numai rotirea simultană a celor două elemente) sau, dacă acest lucru nu este posibil, prin respectarea strictă a operaţiunilor de aliniere descrise în manualul de utilizare.
  3.5.3 Dacă cinemometrul este destinat şi pentru funcţionarea pe timp de noapte, blocul de înregistrare trebuie să fie dotat cu un sistem de iluminare de tip “blitz” (în cazul utilizării aparatelor de fotografiat) sau cu un reflector în infraroşu, dacă este utilizată o cameră de vederi sensibilă şi în acest spectru. Aceste sisteme de iluminare trebuie să asigure efectuarea unor înregistrări clare, cu respectarea cerinţelor specificate la pct. 3.5.1.
  3.6 Cerinţe tehnice funcţionale specifice blocului de prelucrare şi afişare

  3.6.1 Blocul de prelucrare şi afişare trebuie să afişeze valorile măsurate ale vitezelor auto-vehiculelor aflate în trafic, precum şi viteza proprie de deplasare a autovehiculului de patrulare (în cazul utilizării acestuia în regim de deplasare). Reciclarea măsurării poate fi efectuată manual sau automat. În cazul reciclării manuale a măsurării, valoarea afişată a vitezei măsurate trebuie să se păstreze până la următoarea declanşare manuală a măsurării.

  [...]
  3.8 Alte cerinţe
  3.8.1 Funcţionarea corectă a cinemometrelor instalate pe autovehicule, trebuie să nu fie afectată de funcţionarea altor aparate aflate la bordul acestora şi de condiţiile existente în mod normal pe autovehicul.
  3.8.2 Amplasarea cinemometrelor care funcţionează în regim staţionar trebuie făcută astfel încât să se evite poziţionarea lor în apropierea surselor puternice de radiaţii electromagnetice (emiţătoare de radio sau televiziune, linii electrice de înaltă tensiune, etc.).

  4 Cerinţe privind utilizarea cinemometrelor

  4.1 Cinemometrele trebuie întreţinute, transportate, instalate şi utilizate în strictă conformitate cu prevederile manualului de utilizare aprobat. Operatorii au obligaţia de a se asigura în legătură cu corecta instalare şi funcţionare a cinemometrelor şi de a nu le utiliza dacă există dubii în ceea ce priveşte corectitudinea efectuării măsurărilor.
  4.2 Măsurările şi înregistrările care constituie probe pentru aplicarea prevederilor legislaţiei rutiere în vigoare, trebuie să fie efectuate numai de către operatori calificaţi. Instruirea operatorilor se va efectua în conformitate cu reglementările specifice în vigoare, elaborate de instituţia abilitată să deţină şi să utilizeze cinemometrele.
  4.3 Cinemometrele vor putea fi utilizate legal numai dacă au fost verificate metrologic, au fost marcate şi sigilate în conformitate cu prevederile prezentei norme şi sunt însoţite de buletine de verificare metrologică în termen de valabilitate.
  4.4 Măsurările efectuate cu ajutorul cinemometrelor nu pot constitui probe pentru aplicarea legislaţiei rutiere dacă nu sunt respectate cerinţele 4.1…4.3 din prezenta normă, precum şi în următoarele cazuri:
  - dacă măsurările au fost efectuate în condiţii de ceaţă, ploaie, ninsoare sau furtună;
  - dacă cinemometrul este destinat numai utilizării în regim staţionar, iar măsurările au fost efectuate cu cinemometrul în mişcare;
  - dacă, în momentul măsurării, în raza de măsurare a aparatului se deplasează simultan mai multe autovehicule, iar autovehiculul vizat nu poate fi pus clar în evidenţă.


  ORDONANŢA 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

  CAPITOLUL II: Constatarea contraventiei
  Art. 15
  (1) Contraventia se constata printr-un proces-verbal incheiat de persoanele anume prevazute in actul normativ care stabileste si sanctioneaza contraventia, denumite in mod generic agenti constatatori.
  (2) Pot fi agenti constatatori: primarii, ofiterii si subofiterii din cadrul Ministerului de Interne, special abilitati, persoanele imputernicite in acest scop de ministri si de alti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, de prefecti,
  presedinti ai consiliilor judetene, primari, de primarul general al municipiului Bucuresti, precum si de alte persoane prevazute in legi speciale.
  (3) Ofiterii si subofiterii din cadrul Ministerului de Interne constata contraventii privind: apararea ordinii publice; circulatia pe drumurile publice; regulile generale de comert; vanzarea, circulatia si transportul produselor alimentare si nealimentare, tigarilor si bauturilor alcoolice; alte domenii de activitate stabilite prin lege sau prin hotarare a Guvernului.
  Art. 16
  (1) Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde in mod obligatoriu: data si locul unde este incheiat; numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupatia si locul de munca ale contravenientului; descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului in care a fost savarsita, precum si aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia; indicarea societatii de asigurari, in situatia in care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie; posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, daca acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a caii de atac si organul la care se depune plangerea.
  (6) In situatia in care contravenientul este persoana juridica in procesul-verbal se vor face mentiuni cu privire la denumirea, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal ale acesteia, precum si datele de identificare a persoanei care o reprezinta.
  (7) In momentul incheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat sa aduca la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare. Obiectiunile sunt consemnate distinct in procesul-verbal la rubrica “Alte mentiuni”, sub sanctiunea nulitatii procesului-verbal.
  Art. 17
  Lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar in cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei savarsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiu.
  Art. 18
  Contravenientul este obligat sa prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate ori documentele in baza carora se fac mentiunile prevazute la art. 16 alin. (3). In caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului agentul constatator poate apela la ofiteri si subofiteri de politie, jandarmi sau gardieni publici.
  Art. 19
  (1) Procesul-verbal se semneaza pe fiecare pagina de agentul constatator si de contravenient. In cazul in care contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze, agentul constatator va face mentiune despre aceste imprejurari, care trebuie sa fie confirmate de cel putin un martor. In acest caz procesul-verbal va cuprinde si datele personale din actul de identitate al martorului si semnatura acestuia.
  (2) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator.
  (3) In lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la incheierea procesului-verbal in acest mod.
  Art. 20
  (1) Daca o persoana savarseste mai multe contraventii constatate in acelasi timp de acelasi agent constatator, se incheie un singur proces-verbal.
  CAPITOLUL III: Aplicarea sanctiunilor contraventionale
  Art. 21
  (1) [...] Agentul constatator, prin procesul-verbal de constatare, aplica si sanctiunea. (deci procesul-verbal nu poate fi încheiat decât de agentul de poliţie care a constatat contravenţia şi nu de alt coleg de-al său.

  INSTRUCŢIUNI PENTRU ÎNTOCMIREA CONTESTAŢIILOR

  C O N T E S T A Ţ I E


  Subsemnatul ….., domiciliat în ….., str. ….. nr. …, sc. …, ap. …, jud. ….., fiul lui ….. şi ….., născut la ….. în ….., posesor al BI/CV seria … nr. … eliberat de Poliţia … la data de ….., contest prin prezenta procesul-verbal seria … nr. ….. din data de ….. întocmit de agent ……..

  În fapt.

  În timp ce conduceam autoturismul marca ….. cu nr. de înmatriculare ….. în localitatea ….., am fost oprit pentru control de către un echipaj de poliţie care mi-a comunicat că am depăşit viteza legală prin localitate având …km/h.

  Declar că nu am depăşit viteza legală, iar acuzaţia agentului de poliţie este nefondată.

  În drept.

  Solicit prezentarea probelor (fotografie, înregistrări, etc), precum şi a următoarelor documente prevăzute de Normele metrologice legale pentru funcţionarea cinemometrelor (radarelor) publicate în Monitorul Oficial nr. 1102bis din 07.12.2005: certificatul de omologare a aparatului radar, buletinul de verificare metrologică a aparatului radar în termen de valabilitate şi autorizaţia de operator radar pentru agentul ………….

  Probele care îmi susţin nevinovăţia le voi prezenta în instanţă.

  Anexez la prezenta copii după procesul-verbal, BI/CV şi permisul de conducere.

  Cu stimă,

  Data: Numele în clar şi semnătura,

  1. Contestaţia, împreună cu copii după procesul-verbal, BI/CV şi permisul de conducere, o depuneţi la Inspectoratul Judeţean de Poliţie a judeţului în care vi s-a încheiat procesul-verbal trimisă prin poştă, recomandat cu confirmare de primire (cine nu ştie ce înseamnă acest lucru să solicite informaţii la poştă la trimiterea contestaţiei) în termen de maxim 15 zile de la întocmirea procesului-verbal (este bine cât mai repede). IPJ va trimite contestaţia dvs. la Judecătorie şi trebuie să vă dea răspunsul că a făcut acest lucru în maxim 30 de zile de la primirea contestaţiei. După aceasta veţi primi citaţie din partea Judecătoriei unde vi se va preciza data şi ora când trebuie să vă prezentaţi.
  2. Prin contestaţie nu depuneţi probe şi nu faceţi comentarii la încălcările legii făcute de poliţişti la încheierea procesului-verbal. Nu trebuie să aibă timp să-şi acopere matrapazlâcurile. Acestea le prezentaţi doar instanţei care va decide.
  3. În instanţă, dacă probele depuse de Poliţie sunt contrare prevederilor Normelor metrologice pentru funcţionarea radarelor, Ordonanţei 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor sau altor acte normative, solicitaţi anularea procesului-verbal, anularea punctelor şi exonerarea de la plata amenzii, precum şi obligarea agentului constatator care va încheiat procesul-verbal la plata cheltuielilor de judecată. Păstraţi toate chitanţele pentru cheltuielile făcute pentru deplasarea la Judecătorie şi retur, precum şi pentru orice alte cheltuieli făcute pentru această acţiune pentru că, în baza lor puteţi cere cheltuielile de judecată. Dacă acuzaţia adusă nu a putut fi probată de poliţie şi dvs. aţi avut de suferit de pe urma acestei acuzaţii (de exemplu: ridicarea permisului a dus la desfacerea contractului de muncă sau concediu fără plată pe perioada suspendării permisului) puteţi cere şi daune morale sau materiale.
  4. Contestaţia duce la suspendarea tuturor măsurilor luate de către Poliţie până la obţinerea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. Din momentul în care aţi depus contestaţia, nu mai trebuie plătită amenda decât dacă pierdeţi procesul, iar dacă vi s-a ridicat permisul, Poliţia din localitatea dvs. TREBUIE să vă prelungească dovada cu câte 30 de zile până la obţinerea hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile.
 • Tu ce parere ai?  Te rog sa lasi un comentariu mai jos”
sursa:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu