marți, 21 ianuarie 2014

Atentie SOFERI!!! Politia patrulare nu poate pune amenzi soferilorDaca va prinde politia patrulare la depasire de viteza, intrebati-i cine are dreptul sa intocmeasca procesul verbal conform codului contravențional- politia rutiera- care nu exista.

Totusi, daca va face proces verbal, contestati-l in judecata, si ziceti ca nu e de competenta politiei patrulare sa puna amenzi, ci a politiei rutiere, conform codului contraventional, iar politia rutiera nu mai exista in Moldova. Pana nu modifica Codul Contraventional, instanta vă va da castig de cauza.

Aici gasiti o decizie in acest sens a judecatoriei Telenesti : Dosar-50-4-636-10042013-10
………………………………………………………………

Dos. nr.50-4-636-10042013
5-41/2013
H O T Ă R Î R E
14 mai 2013 or.Teleneşti, Judecătoria Teleneşti
Instanţa compusă din: Preşedinte de şedinţă, Judecătorul Gh.Ursan; Grefier Liliana Balmut
Cu participarea: Avocatului Gheorghe Golubat

Judecînd în şedinţă publică contestatia lui Rosca Vladislav Constantin născut la 30 noiembrie 1976, locuitorul mun. Chisinăului str. Onisifor Ghibu, 7/1, ap. 40 împotriva deciziei agentului constator din 18 martie 2013 prin care a fost recunoscut vinovat pentru comiterea contraventiei prevăzută de art. 236 alin.(2) Cod contraventional, fiindu-i stabilită o pedepsă sub formă de amendă în mărime de 30 unitătii conventionale si 4 puncte de penalizare, asupra materialelor administrate judecata

C O N S T A T Ă

Agentul constator a retinut în sarcina contravinientului Rosca Vladislav Constantin faptul, că la data de 18 martie 2013 pe la ora 11:45 în s. Brînzenii Raionul Telenesti care este situat pe traseul Chişinău-Soroca deplasîndu-se cu automobilul a depăşit viteza, fiind înregistrată o deplasare de 85 km/oră, încălcînd astfel Regulamentul Circulaţiei Rutiere.
Nefiind în acord cu decizia agentului constatator, Rosca Vladislav Constantin a depus contestatie asupra procesului verbal, exprimîndu-si dezacorduul cu decizia pronuntată în privinta dumnealui pe care o consideră ilegală, deoarece la întocmirea procesului-verbal cu privire la contraventie agentul constatator nu s-a bazat pe careva probe pertinente, concludente si utile administrate în conformitate cu CC alR. Moldova si anume agentul constatator a utilizat mijlocul tehnic de constatatre ”Iscra 1VII971D” în lipsa procedurii de măsurare legală, ce trebuie să fie înregistrată în Sistemul National de Metrologie. Astfel, probele obtinute cu acest mijloc de constatare nu au o careva credibilitate, fiind ilegale de drept si contrar cerintelor normelor legale, deoarece în lipsa unei procedurii de măsurare legală, nu se poate constata marja de eroare si mai mult mijlocul de transport unde era instalat mijlocul tehnic special de constatatre se afla în mers. Agentul constator l-a sanctionat fără a-i fi dovedită vinovătia sa si în baza unor date vădit eronate.

La şedinţa instanţei de judecată Rosca Vladislav Constantin fiind asistat de avocatul Gheorghe Golubal a sustinut contestatia, a declarat că la data de 18 martie 2013 pe la ora 11.45, aflîndu-se la volanul automobilului de model ”Subaru Forester” cu numărul de înmatriculare K VR 555, se deplasa regulamentar din or.Floresti către or. Chisinău, iar în localitatea Brînzenii Noi Raionul Telenesti a fost stopat de colaboratorul politiei rutiere pentru faptul, că chipurile ar fi depăsit viteza de deplasare. Nu este de acord cu procesul-verbal cu privire la contraventie întocmit în privinta sa, deoarece la 18 martie 2013 politia rutiera era lichidată si din 05 martie 2013 activează serviciu de patrulare si agentul constator în persoana domnului Cociug Artur nu avea împuternicirea de a întocmi procese-verbale cu privire la contraventie de acest gen. La fel a mentionat, că cu domnul Artur Cociug este în relatii de ostilitate, deoarece cu acest colaborator anterior a mai avut careva neclarităti si la solicitarea dumnealui de a prezenta fisa de post si fisei de patrulare a fost refuzat categoric. De asemenea, procesul-verbal cu privire la contraventie a fost întocmit în lipsa procedurii de măsurare legală ceia ce contravine art. 10, 13 al Legii metrologiei. Solicită petitionarul încetarea procesului-verbal cu privire la contraventie întocmit si a deciziei de sanctionare a sa.

Avocatul Gheorghe Golubat a sustinut contestatia, deoarece agentul constator nu era în drept să întocmească procesul-verbal cu privire la contraventie, deoarece la acel moment nu era în exercitiul functiei. Procesul-verbal cu privire la contraventie nu are careva probe legale ce ar demonstra vinovatia lui Rosca Vladislav. Imaginile anexate la material nu corespund cerintelor legale. Solicită anularea procesului-verbal cu privire la contraventie întocmit în privinta lui Rosca Vladislav Constantin.

Agentul constatator Artur Cociug în şedinţă de judecată fiind citat în modul stabilit de lege nu s-a prezentat, iar motivele neprezentării nefiind cunoscute de instanţa de judecată.

În împrejurările descrise, instanţa constatînd că agentul constatator a fost citat legal, a dedus examinarea cauzei contraventionale în lipsa lui.

Verificînd argumentele invocate de Rosca V. Ctin, instanţa de judecată vine la concluzia admiterii contestatiei ca fiind întemeiată , din următoarele motive.

În conformitate cu prevederile art.395 alin.1 pct.2 Cod Contravenţional, instanţa de judecată judecă contestaţiile împotriva hotărîrilor autorităţilor competente să soluţioneze cauzele contravenţionale, procurorului.

Conform art.448 Cod Contravenţional , în decursul a 15 zile de la data aducerii la cunoştinţă a faptului încheierii procesului-verbal cu privire la contravenţie, contravenientul, victima sau reprezentantul acestora, procurorul sînt în drept să-l contesteze în instanţa de judecată în a cărei rază teritorială activează autoritatea din care face parte agentul constatator.

Contestaţia împotriva procesului-verbal cu privire la contravenţie se depune la autoritatea din care face parte agentul constatator. În cel mult 3 zile de la data depunerii contestaţiei, agentul constatator expediază în instanţă contestaţia şi dosarul cauzei contravenţionale.

Agentul constatator a stabilit în mod incorect starea de fapt si vinovătia contravinientului, şi în lipsă deplină de probe administrate, neanalizate si injust apreciate a emis o decizie neîntemeiată de sancţionare a lui Rosca Vladislav Constantin în baza art. 236 alin.(2) Cod contraventional.

Art.236 alin.(2) Cod contraventional prevede sanctiune contraventională pentru depăsirea vitezei de circulatie stabilită pe sectorul respectiv de drum de la 20 la 40 km/h. Or după cum s-a stabilit în sedinta de judecată nu sunt careva probe care să demonstreze vinovatia lui Rosca Vladislav Constantin. Instanta de judecată nu poate lua în calcul fotografiile anexate la materialul nr. MAI 01 977127, deoarece conform tabelului fotografic prima viteza de 85 Km/h este înregistrată la ora 11:49:29, iar a doua viteză de 0 km/h este înregistrată la ora 11:49:32, ceia ce pune la îndoială că în intervalul de vreme de 3 secunde conducătorul auto ar fi stopat definitiv mijlocul de transport, care se deplasa cu viteza de 85 k/h.

La fel, instanta de judecată ia în calcul că, măsurarea vitezei s-a efectuat cu mijlocul tehnic special de constatare ”Iscra 1VII971D” în lipsa procedurii de măsurare legală care a fost aprobată abia la 10 aprilie 2013 prin ordinul nr. 54, emis de Ministerul Economie, iar procesul contraventional a fost întocmit înainte de 10 aprilie 2013 si anume la 18 martie 2013, ceea ce nu se poate constata fapta contraventională.

De asemenea instantă de judecată retine că conform art. 11 alin. (1) al Legii nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea politiei si statutul politistului, publicată la 01.03.2013 în Monitorul Oficial Nr. 42, cu data intrarii in vigoare din 05.03.2013, politia este constituită din politia pentru combaterea criminalitătii, politia ordine publică, ceia ce denotă faptul că politia rutieră nu există.

Articolul 400 alin. (1) Cod Contraventional al Republicii Moldova stipulează compententa organelor afacerilor interne la examinarea cauzelor contraventionale prăvăzute la un sir de articole inclusiv si a art. 236 alin. (2) CC, dar alin. (2) al aceluias articol 400 CC mentionează, că ”Sînt în drept să examineze cauze contraventionale si să aplice sanctiuni în limitele competentei seful de directie si adjunctii lui, comisarul de politie si adjunctii lui, sefii sectiilor de politie, sefii sectoarelor de politie, sefii posturilor de politie, ofiterii operativ superiori de sector si ofiterii de sector ai politiei, precum si sefii posturilor liniare de politie, iar pe cauzele privind încălcarea regimului din transporturi si a regulilor de circulatie rutieră – si functionarii politiei rutiere. Or după cum s-a stabilit în sedinta de judecată procesul-verbal cu privire la contraventie cu numărul MAI01  977127 din 18 martie 2013 nu este întocmit de către o persoana competentă.

O hotărîre de condamnare a lui Rosca Vladislav Constantin, poate fi adoptată numai în condiţia în care, în urma cercetării judecătoreşti, vinovăţia lui de săvîrşirea contravenţei ar fi fost confirmată prin ansamblul de probe cercetate de instanţa de judecată.

Prin justificarea probelor expuse, instanţa de judecată a tras concluzia că în acţiunile lu Rosca Vladislav Constantin lipseşte faptul contravenţie prevăzută de art.236 alin.(2) Cod Contravenţional.

Prin urmare, conducîndu-se de art. 441 alin.(1) lit. a) Cod Contravenţional, instanţa de judecată ajunge la concluzia,de a înceta procesul contravenţional şi respectiv anularea Procesului-verbal nr. MAI 01 977127 din 18 martie 2013 întocmit împotriva lui Rosca Vladislav Constantin şi a decizia agentului constatator al IP Teleneşti din 18 martie 2013 prin care Rosca Vladislav Constantin a fost supus sancţiunii contraventionale în baza art.236 alin.(2) Cod Contravenţional al Republicii Moldova sub formă de amendă în mărime de 30 unităţii convenţionale si 4 puncte de penalizare.

Pentru aceste motive şi în baza; art. 441 alin.(1) lit. a) , 462 al.(5) lit.a) Cod Contraventional, judecata


H O T Ă R Ă Ş T E

        Contestatia lui Rosca Vladislav Constantin depusă împotriva deciziei agentului constatator IP Telenesti din 18 martie 2013 în privinta dumnealui se admite ca întemeiată.
        Procesul verbal nr. MAI 01 977127 din 18 martie 2013 întocmit în privinţa lui Rosca Vladislav Constantin se anulează ca fiind ilegal.
      Decizia agentului constatator al IP Teleneşti din 18 martie 2013 prin care lui Rosca Vladislav Constantin a fost supus sancţiunii contraventionale art.236 alin.(2) Cod Contravenţional al Republicii Moldova sub formă de amendă în mărime de 30 unităţii convenţionale ceea ce constituie 600 lei si 4 puncte de penalizare se anulează ca fiind ilegală.
     Procesul contravenţional în privinţa lui Rosca Vladislav Constantin în comiterea contravenţiei prevăzute de art. 236 alin.(2) Cod Contravenţional se încetează din motivul lipsei faptei contravenţionale în acţiunile acestuia.
   Hotărîrea poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Bălţi în decurs de 15 zile prin intermediul judecătoriei Telenesti.

                                                                                               Preşedinte de şedinţă. Judecător Gh.Ursan

SURSA:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu