miercuri, 15 ianuarie 2014

Contestarea unei amenzi contraventionale nu mai este gratuita. Cat te costa acum sa contesti un proces verbal in instanta

Mirela Oprea

Contravenientii pot ataca in instanta un proces-verbal de contraventie daca urmeaza cativa pasi prevazuti de legislatia in vigoare si daca achita o taxa judiciara de timbru. Avand in vedere ca reglementarile in materie au suferit cateva modificari pe parcursul acestui an, va spunem astazi cat costa, de fapt, sa contesti amenda, dar si care e noua procedura ce trebuie urmata, conform Noului Cod de Procedura Civila.

Potrivit prevederilor legale in vigoare, orice proces-verbal de constatare a contraventiei poate fi contestat in instanta, in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia.

Pana in aceasta vara,2013, introducerea unei astfel de plangeri era gratuita si scutita de la plata taxei judiciare de timbru, conform OG nr. 2/2001. Din 29 iunie, insa, dispozitiile au fost modificate de OUG nr. 80/2013, care stabileste, la art. 19, ca "in materie contraventionala, plangerea impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, precum si calea de atac impotriva hotararii pronuntate se taxeaza cu 20 lei". 

Potrivit Gabrielei Pintea, consilier juridic si consultant in Forumul AvocatNet.ro, aceasta este si singura suma pe care o plateste un contravenient atunci cand introduce o plangere pe rolul instantei.

Juristul mentioneaza, de asemenea, ca taxa este una fixa si nu depinde in niciun fel de tipul contraventiei impotriva careia se depune plangerea. "Art.19 din OUG nr. 80/2013, care stabileste aceasta taxa judiciara de timbru, nu distinge intre diferitele domenii ale materiei contraventionalului. Or, acolo unde legea nu distinge, nici interpretul sau nu poate si nu are voie sa distinga", subliniaza Pintea.
Aceeasi suma de 20 de lei se va achita si in cazul in care petentul va formula cale de atac impotriva hotararii judecatoresti prin care s-a solutionat plangerea.

Cum contesti un proces verbal de contraventie?

Procedurile de contestare a procesului verbal de contraventie au fost modificate usor incepand din 15 februarie 2013, odata cu intrarea in vigoare a Noului Cod de Procedura Civila.

Spre exemplu, daca primiti o amenda rutiera, puteti formula plangere impotriva procesului verbal de  constatare a contraventiei, pe care o veti depune la judecatoria in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia.

Atentie! Confom explicatiilor Gabrielei Pintea, de la aceasta regula fac exceptie plangerile formulate impotriva proceselor verbale de contraventie intocmite potrivit OG nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, plangeri care se depun la judecatoria in a carei circumscriptie domiciliaza sau isi are sediul contravenientul. 

Juristul mentioneaza, de asemenea, ca plangerea va fi insotita de copia procesului-verbal de contraventie, de taxa judiciara de timbru de 20 de lei, precum si de orice alte inscrisuri de care contravenientul intelege sa se foloseasca in sustinerea celor aratate in plangere. Astfel, daca in plangere contravenientul propune administrarea probei cu martori, in cuprinsul acesteia vor fi mentionate numele, prenumele si domiciliul martorilor.

Dupa depunerea plangerii, sunt aplicabile noile dispozitii prevazute de NCPC cu privire la verificarea cererii si regularizarea acesteia, dupa cum a mentionat avocatul Claudiu Lascoschi, consultant in Forumul AvocatNet.ro, la solicitarea noastra. 

Astfel, completul caruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verifica, de indata, daca cererea de chemare in judecata indeplineste toate cerintele prevazute de lege si cuprinde urmatoarele:
  • numele si prenumele, domiciliul sau resedinta partilor ori, pentru persoane juridice, denumirea si sediul lor. De asemenea, cererea va cuprinde si codul numeric personal sau, dupa caz, codul unic de inregistrare ori codul de identificare fiscala, numarul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoanelor juridice si contul bancar ale reclamantului, precum si ale paratului, daca partile poseda ori li s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii, in masura in care acestea sunt cunoscute de reclamant.
  • numele, prenumele si calitatea celui care reprezinta partea in proces, iar in cazul reprezentarii prin avocat, numele, prenumele acestuia si sediul profesional
  • obiectul cererii si valoarea lui, dupa pretuirea reclamantului, atunci cand acesta este evaluabil in bani, precum si modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori, cu indicarea inscrisurilor corespunzatoare. d) aratarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza cererea;
  • aratarea dovezilor pe care se sprijina fiecare capat de cerere;
  • semnatura.

"Cand cererea nu indeplineste aceste cerinte, reclamantului i se vor comunica in scris lipsurile, cu mentiunea ca, in termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicarii, trebuie sa faca completarile sau modificarile dispuse, sub sanctiunea anularii cererii", subliniaza Lascoschi.

In plus, dupa cum explica si Gabriela Pintea, daca plangerea este netimbrata sau insuficient timbrata, instanta va pune in vedere contravenientului obligatia de a timbra cererea si de a-i transmite dovada achitarii taxei judiciare de timbru in termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicarii instantei. Prin aceeasi comunicare, instanta ii va aminti contravenientului posibilitatea de a formula, in conditiile legii, cerere de acordare a facilitatilor la plata taxei judiciare de timbru, in termen de 5 zile de la primirea comunicarii. Afla de AICI cum poti fi scutit de la plata taxei de timbru.

Urmeaza fixarea primului termen de judecata, ce va avea loc in conditiile art. 201 NCPC. Mai precis, dupa cum a explicat avocatul citat, judecatorul, de indata ce constata ca sunt indeplinite toate conditiile pentru cererea de chemare in judecata, dispune comunicarea acesteia catre parat, punandu-i-se in vedere ca are obligatia de a depune intampinare.
Intampinarea se comunica de indata reclamantului, care este obligat sa depuna raspuns la intampinare in termen de 10 zile de la comunicare. Paratul va lua cunostinta de raspunsul la intampinare de la dosarul cauzei.

"In termen de 3 zile de la data depunerii raspunsului la intampinare, judecatorul fixeaza prin rezolutie primul termen de judecata, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezolutiei, si va dispune citarea partilor", a punctat Claudiu Lascoschi.

Timp de 5 luni, contravenientii care au pierdut in instanta au fost obligati la plata cheltuielilor judiciare

Dispozitiile in materia introducerii unei plangeri contraventionale au suferit cateva modificari pe parcursul acestui an. 
Astfel, Legea nr. 76/2012 a introdus, in 15 februarie, o noua prevedere ce obliga reclamantii sa achite toate cheltuielile de judecata in cazul in care plangerea lor era respinsa de instanta. "In cazul in care plangerea a fost respinsa, petentul va fi obligat la cheltuieli judiciare catre stat", se preciza in documentul citat. 

Potrivit Gabrielei Pintea, cheltuielile judiciare sunt acele cheltuieli necesare pentru efectuarea actelor de procedura, pentru administrarea probelor, pentru conservarea mijloacelor de proba, pentru retribuirea aparatorului, precum si orice alte cheltuieli ocazionate de desfasurarea procesului. "Generic vorbind, cheltuielile judiciare sunt toate cheltuielile ocazionate de desfasurarea procesului", mentioneaza consilierul juridic.

Fiind vorba despre cheltuieli al caror cuantum depinde exclusiv de ceea ce se intampla in cadrul procesului, este greu de estimat suma pe care o platea un contravenient a carui plangere era respinsa. "De exemplu, daca in cadrul unei plangeri se administra si proba cu martori, la cheltuielile judiciare se adaugau si sumele cheltuite cu citarea si deplasarea acestora la instanta, spre deosebire de litigiile in care aceasta proba nu era administrata", a explicat Pintea.


La sfarsitul lunii iunie, insa, in Monitorul Oficial se publica OUG nr. 80/2013, care abroga obligatia impusa de Legea nr. 76/2012 si, in schimb, introduce taxa judiciara de timbru pentru plangerile contraventionale, in valoare de 20 lei, aceasta fiind si singura cheltuiala la care este supus reclamantul in momentul de fata. 

sursa:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu